fredag 16 september 2016

Borde inte svenska företag också köra kvartalvis utdelning?

En av tjusningarna med att köpa aktier i speciellt amerikanska företag, allra helst så kallade dividend champions, är att de har sina utdelningar kvartalvis och inte bara en gång om året i en slumpsumma.

Nog för att det tillfredsställer iaf mig mer när jag får nytt kassaflöde 4 ggr om året istället för 1 gång men det är inte bara pga detta som jag tycker att svenska företag borde köra via den amerikanska modellen.

Så här ser jag på det.

Tillväxtbolag som kan erbjuda en bra räntabilitet på eget kapital och som allt som oftast är i behov av kapital i tillväxtfasen drar enligt min mening större nytta av att ha utdelning en gång om året om de ens erbjuder utdelning. Anledningen är att de kan förränta dessa pengar bättre än vad vi småsparare har möjlighet till. Dock är väl inte tillväxtbolag något som utdelningsinvesterare är ute efter, utan just i mitt fall så rör det sig enbart om en krydda i min portfölj men poängen kvarstår dock.

Annat är det med stabila och stora företag. Här tänker jag på H&M. Stabilt kassaflöde, stort företag som är väl etablerat även om etableringar fortfarande sker runt om i världen, och många trogna aktieägare. Här hade jag kunnat se att en kvartalsvis utdelning hade kunnat öka aktieägarvärdet en liten bit.

Vad har jag då som backar upp dessa påståenden?

Ett ganska exempel på ett företag som erbjuder sina aktieägare en direktavkastning på 5kr och aktien kostar 100 kr. Dvs 5% direktavkastning. År 1 får vi alltså 5 kr för varje på 100 kr vi äger.

Nu har vi företag B som har en styrelse som alla föredrar den amerikanska traditionen och detta företag delar ut lika mycket, 5 kr på ett år men gör det i månad 3,6,9 och 12.

1,25 kr i mars, juni, september och i december. Exakt samma direktavkastning på 5% då aktien här också är värd 100 kr. Okej så vad är skillnaden då? Om vi tänker att allt annat är lika och vi återinvesterar varje utdelning så kommer vi efter ett år ha följande:

105,09 kr istället för 105 kr. En ökning på cirka 2%. Inkluderar man åderinvesteringen så har direktavkastningen ökat ifrån 5% till 5,09%. Förutsatt att folk återinvesterar så leder ett beslut till kvartalsvis utdelnings till en utdelningsökning med cirka 2%. Lägg därtill en vanlig utdelningshöjning och ett styrelsemöte kan ge ägarna en del värde!

2% är en ganska liten summa men i längden och om man har en del sparat så byggs det lätt på. Förutom 2% så är det som jag var inne på i början en skön känsla med nytt kassaflöde 4 gånger istället för en gång om året. Bara positivt???

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar