torsdag 29 september 2016

Hur mycket borde jag betala för Betsson B?


  • Betsson har länge levererat exceptionella resultat.
  • Tillfälliga orosmoln har öppnat för en bra ingångspunkt
  • Hur mycket är jag beredd att ge i dagsläget?

Ahh Betsson. Var länge en diamant i min portfölj men såldes då jag var i lite behov av pengar vid husköp. Turligen var väl det för sedan föll aktien som en sten från 101 till omkring 64 kr. Värt att nämna är att Betsson varit uppe på omkring 155kr när tron på företaget varit som störst.

Investeringsmässigt så har en investering i Betsson sedan 2007 varit väldigt lönsam. Vinst per aktie har stigit med 15,76% årligen och allt annat lika, så är det en investering som gör att 10,000 kr blir ca 37,000 kr på 9 år. Detta utan utdelningarna som i Betsson fall är givmilda och oftast över 4%. Värderingen av företaget har också givits en ganska stor premium om man jämför med 2007 då aktien kunde köpas till en p/e runt 7-8 och 2015 var p/e uppe omkring 20. De 10,000 kr till 37,000 kr ter sig rimligen helt orimliga när man har en P/E som nästan tredubblats och utdelningen med i åtanke. Inte svårt att se varför så många pratar om Betsson i positiva ordalag om man åsidosätter det här med etik och annat i och med Betsson bransch.

Som jag var inne på i min analys av Intrium Justitia, så vill jag att mina investeringar ska hållas enkla och det ska vara enkelt för investeringarna att ge en bra avkastning. Allt ska inte behöva sammanfalla för att jag ska få mina 8% årligen och allra helst mer än så.

Vinsten per aktie har alltså varit 15,76% de senaste 9 åren och konservativ som jag är så utgår jag ifrån att framtiden inte är lika ljus som historien. Jag nöjer mig med runt 9% ökning i vinst per aktie för de närmsta fem åren. Dagens P/E är 16,69 och sett till de senaste åren är det väl i överkant, och jag tror att en p/e runt 14 är mer lämplig för denna typen av företag. Helt enligt mina egna preferenser.

(notera: ska stå med utdelning ovanför bilden)

Här är mina beräkningar på årlig avkastning med utdelningen kvar på dagens nivå för de fem kommande åren. Med en ökning med 9% i vinst per aktie och en P/E sänkning till 14,19 ifrån 16,69 så ger det mig en 10,28% avkastning årligen de fem kommande åren. Jag tycker detta är konservativt och därför känner jag mig trygg med det. Även om ökningen stannar på 9% men att P/E stannar kvar runt 16, så är vi runt en 13% årlig avkastning. Väl över 8% som är min lägstanivå. Det ger mig en ganska stor säkerhetsmarginal.

Ganska normalt p/e värde om kanske lite i överkant, hög direktavkastning och ett företag som förväntas växa ger mig förhoppningar om en ljus framtid.

Här nedan ges summorna jag är beredd att betala för Betsson beroende på min egen framtidstro:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar